Få vores nyheder på mail

Spar tid ved at plukke mere effektivt - vælg den rette plukkemetode

Blogindlæg   •   Maj 23, 2017 12:42 CEST

Oplever du, at der går meget tid med at plukke og konsolidere en ordre? Så er du ikke alene.

Plukning og konsolidering af ordrer er nemlig nogle af det mest tidskrævende og omkostningstunge opgaver, der findes på lageret. Faktisk kan de udgøre helt op til 55 % af de samlede udgifter. Det er derfor også et område, hvor der hos mange er en god mulighed for at opnå store besparelser.

Men hvilken metode er mest effektiv til dit lager?

At gå fra en reol til en anden og sammensætte en ordre ad gangen, linje for linje, kan være den mest optimale løsning – men den kan også forårsage en masse spildtid og unødvendig lang gå-tid. For nogle vil det give mere mening at plukke i partier (batchplukning) eller opdele lageret i zoner. En ting er sikkert: den korrekte plukkemetode har stor betydning for tids- og ressourceforbruget på lageret.

Her får du et overblik over tre grundlæggende plukkemetoder og deres fordele og ulemper, så du kan se, om det måske er på tide at gøre tingene anderledes på dit lager.

Basis stykplukning

Basis stykplukning er det, som mange forbinder med traditionel plukning af varer. Her plukker en medarbejder en ordre ad gangen, linje for linje. Typisk har medarbejderen en form for plukkekort eller -seddel med sig rundt på lageret, som oplyser om, hvad der skal plukkes hvorfra og i hvilken rækkefølge, sammen med en plukkevogn til at placere de plukkede varer i.

Det altafgørende for effektiv basisplukning er en veltilrettelagt plukkerute. Plukkeruten skal være tilrettelagt sådan, at ruten slutter tæt på, eller samme sted, som den startede. De varer der oftest plukkes (også kaldet A-varer) skal opbevares i eller tæt på hovedgangen, så de er lette at tilgå. Der kan ofte med fordel lægges ekstra gange ind mellem hovedgangene for at skabe genveje og forkorte plukkeruten.

Fordelen ved denne type plukning er, at det er en enkel metode, som er ideel til papirbaseret plukning. Derudover giver metoden en hurtig reaktionstid på lageret, da ordrer kan plukkes øjeblikkeligt og i prioriteret rækkefølge. Endeligt er der med denne metode også gode muligheder for at spore hvor nøjagtigt den enkelte medarbejder plukker. Ulempen ved metoden er især den forholdsvis lange gå-tid.

Metoden egner sig til et lavt antal af ordrer med mange pluk per ordre. Hvis man har få pluk per ordre, vil der blive brugt unødvendigt lang tid på at gå, og hvis der er mange ordrer vil medarbejderne hurtigt blive generede af hinanden på ruten, hvilket vil sænke processen.

Tip til basis stykplukning: Placér altid de mest besværlige og tunge varer sidst på ruten, så medarbejderen ikke skal have dem med sig hele vejen.

Batchplukning

Ved batchplukning plukker en medarbejder flere ordrer på en gang. Her plukkes et parti (en batch) af ordrer på samme tid, en linje ad gangen.

Ordrene plukkes ved hjælp af en samlet liste med informationer om flere ordrer på. Medarbejderen vil typisk have flere kasser på en vogn, en kasse til hver ordre. Størrelsen på de enkelte batches kan variere, men svinger typisk mellem 4 og 12 ordrer, afhængig af hvor mange linjer der skal plukkes til hver ordre.

En af udfordringerne ved batchplukning er at få overblikket over det samlede antal ordrer og inddele dem i batches. For at få mest ud af batchplukningen skal ordrene akkumulereres i et system, indtil der er nok ordrer, som ligner hinanden, til at samle en batch. Mange der bruger denne metode har derfor et WMS-system som kan sammensætte de mest optimale batches til dem.

Batchplukkemetoden er især fordelagtig, hvis der er mange ordrer med ens linjer på. Når det sker, kan medarbejderen nemlig nøjes med at gå et sted hen og plukke linjer til flere forskellige ordrer. Derfor sparer denne metode medarbejderen for en del gå-tid, og dermed øges produktiviteten. Metoden kan give forsinkelser, som kan være uacceptable, hvis nogle kunder skal have en ekstra hurtig levering, da man typisk vil vente på, at flere lignende ordrer også skal plukkes.

Tip til batch-plukning: Er du i tvivl om, om der er basis for at investere i et WMS-system, som kan bruges ved batchplukning? Gang antallet af ordrer per dag (gennemsnit) med antallet af varelinjer per ordre (gennemsnit). Hvis tallet er 1200 eller derover, er der umiddelbart potentiale ved at investere i en WMS-løsning. 

Læs mere om fordelene ved WMS her.

Zoneplukning

Zoneplukning er plukningens version af samlebåndsmetoden. Hele plukkeområdet inddeles i zoner, og medarbejderne får hver især ansvaret for en eller flere zoner, hvor de skal plukke fra. Ordrene flyttes fra en zone til den næste i takt med at de plukkes. Her er det altså kasserne med ordrene i, der kommer til medarbejderne, og ikke omvendt, som ved basis- og batchplukning. I mange tilfælde er det etconveyorsystem, for eksempel et transportbånd eller små førerløse trucks, som flytter ordrene fra zone til zone. Ved zoneplukning er det nødvendigt at fordele plukkene i hver zone, så der kommer et konsistent flow, for at undgå at medarbejderne i de forskellige zoner skal vente på hinanden. En normal zone udgør typisk pluk til en eller to medarbejdere.

Zoneplukning er mest effektiv i lagre, hvor der dagligt behandles et større antal ordrer med et højt antal varelinjer per ordre. En fordel ved zoneplukning er, at der kan plukkes på forskellig vis i de forskellige zoner, for eksempel kan man håndtere plukningen manuelt i en zone samtidig med, at man har en automatiseret plukkeløsning i en anden.

Tip til zoneplukning: Lav et ”hurtig-pluk”-område i nærheden af conveyorsystemet for at sikre en gennemgående høj hastighed i ordrekonsolideringen.

Hvad skal du vælge?

Alle metoder kan kombineres på kryds og tværs. For eksempel kan batch- og zoneplukning kombineres, så flere dele af ordren plukkes på samme tid i forskellige zoner, for derefter at samles til sidst. Der er altså mange muligheder, og det kan være svært at få overblikket til at vurdere, om den ene eller anden metode er den bedste – især når lageret er i udvikling og antallet af ordrer og størrelsen på ordrene ændres.

Er du i tvivl om, om I vil kunne spare tid på at plukke på en anden måde? Har I problemer med at nå at plukke varerne til rette tid? Eller har du brug for assistance til en strategisk organisering af dit lager? Kontakt os gerne, så hjælper vi dig med at se, hvor du kan optimere.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.